Na svetovni konferenci Mednarodne telekomunikacijske zveze izvolili novo vodstvo

Sodelovanje Slovenije na plenarnih zasedanjih ITU, ki so vsaka štiri leta in so nekakšno zakonodajno telo svetovnih telekomunikacij, je zelo pomembno. S svojim sodelovanjem in vzpostavljanjem stikov si Slovenija odpira poti, ki nam bodo v prihodnje pomagale pri uveljavljanju na področju elektronskih komunikacij in informacijske družbe.

V mehiški Guadalajari med 4. in 22. oktobrom 2010 poteka svetovna konferenca Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU). Konferenca, ki jo skličejo vsaka štiri leta, je najvišji organ, ki določa politiko zveze ITU. Na njej določijo splošne usmeritve zveze, štiriletni strateški in finančni načrt ter izvolijo vodstvo organizacije, člane Sveta in člane Odbora za radijsko regulativo.

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Več info:  http://www.itu.int/plenipotentiary/2010/elections/results/index.html