IKT v šoli – VIVID 2010

Konferenca Vivid 2010 se je uspešno zaključila. Predstavljen je bil širok opis primerov dobre prakse in zmožnosti uporabe tehnologije v šolskem prostoru.

Predavatelji so se dotaknili sprememb, ki jih prinaša sodobna tehnologija, odprla so se številna vprašanja učinkovite rabe tehnologij v našem šolskem prostoru. Pokazalo se je, da smo še daleč stran od evropskega povprečja, saj se pri nas smatra že 30 računalnikov na šolo kot velik dosežek.

Izpostaviti je potrebno, da imamo tudi šole, ki so izjemno dobro opremljene, a je le-ta v pouk premalo vključena. Nenazadnje ne smemo pozabiti, da je pri nas že velik delež učiteljev, ki se ves čas usposabljajo in novodobno tehnologijo v poučevanju tudi ves čas vključujejo.

Vladislav Rajkovič je posebej izpostavil projekt E-šolstvo, ki si s svojo vizijo utira pot posodabljanja učnega procesa. Prav tako je z nami delil svoje razmišljanje, da je tehnologija pred nami in našo miselnostjo. Dejal je, da je tehnologija cenejša in bolj dosegljiva kot pa smo jo mi sploh pripravljeni vtkati v naše misli in naše delo.