Uspešen zagon registracije domen “po novem” – dvoznakovne in s šumniki

20. 10. 2010, ob točno 10:00, so stopila v veljavo nova pravila za registracijo domen pod .si. Bistvena novost je, da je od danes naprej minimalna dovoljena dolžina domene 2 znaka (prej 3) in da domene lahko poleg črk angleške abecede vsebujejo tudi č, š, ž in druge posebne znake, ki so navedeni v tabeli dovoljenih znakov na register.si/idn. Odslej bomo torej na spletu lahko poiskali čokolada.si ali šivilja.si.

Zanimanje za dvo-znakovne in IDN domene je bilo veliko.  Točno ob 10:00 so registrarji lahko po načelu »first come, first served« pričeli z registracijami želenih domen. Arnes je ves čas nadziral delovanje svojega sistema za registracijo in obremenjenost strežnikov ter omrežja.  V nadzorni sobi je bil kot  neodvisni opazovalec prisoten predstavnik strokovnega sveta Arnesa. Sistem za registracijo je ves čas deloval stabilno in v okviru predvidene obremenitve.

Vir in članek v celoti: register.si