Digitalna televizija v multimedijskem podsistemu internetnega protokola

Aleksander Kovačič, Luka Zebec in Andrej Kos so pripravili prispevek, ki obravnava izvedbo integracije digitalne televizije v multimedijski podsistem internetnega protokola IMS (IP Multimedia Subsystem).

V katerem so predstavljene  prednosti integracije in njena arhitektura. Realiziran je bil tudi pilotski sistem za nudenje digitalne televizije v omrežju IMS, ki prikaže nekatere prednosti takšne združitve.

V nadaljevanju je prispevek dostopen v celoti!

Related Files