Spoznavanje novinarskega dela in medijev na osnovni šoli Lovrenc na Pohorju

Kako so se spoznavanja novinarskega dela in medijev, kajpak ob uporabi sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, lotili v okviru izbirnih vsebin v osnovni šoli Lovrenc na Pohorju.