Napoved novinarske konference – digitalizacija

Slovenija bo s 1. decembrom 2010 prešla z analognega na digitalno oddajanje televizijskih signalov. O digitalnem prehodu bodo na novinarski konferenci, ki bo v torek, 26. oktobra, ob 13. uri v sejni sobi MVZT (Kotnikova 38, V. nadstropje) spregovorili: Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Marko Filli, generalni direktor RTV Slovenija, Pavel Vrabec, generalni direktor Proplus in Manja Grčić, generalna direktorica TV3.

 

 

Vir:

 

Več podatkov o prehodu na digitalno: