Novinarska konferenca: Predstavitev primerjalne raziskave “Pogled na izobraževanje 2010: kazalci OECD”

Včeraj, so na Ministrstvu za šolstvo in šport, pripravili novinarsko konferenco. Minister dr. Lukšič je predstavil primerjalno raziskavo Pogled na izobraževanje 2010: kazalniki OECD.

Publikacija Pogled na izobraževanje 2010: kazalniki OECD prikazuje primerjavo izobraževalnih sistemov držav OECD. Publikacija zajema primerjavo držav na podlagi kazalnikov o sistemih, ki so razvrščeni v 4 poglavja: rezultati izobraževalnih institucij in učinki učenja, finančne naložbe in vlaganje v človeške vire v izobraževanju, dostop do izobraževanja, vpis in napredovanje in učno okolje in organiziranost šol.

Gradivo in predstavitev je dostopno na spletni strani MŠŠ: http://www.mss.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/55/6719/1f928f1b7f/ .