Slovenski uporabniki ostajajo zvesti domačim spletnim trgovinam

Da se slovenski spletni uporabniki v večji meri odločajo za nakup v slovenskih spletnih trgovinah, velja tudi pri nakupu dobrin široke potrošnje (prehrana, kozmetika …), verjetno tudi zato, ker narava izdelkov in njihov rok trajanja zahtevata kratke dobavne roke.

Svetovni splet je prinesel več možnosti za nakup v spletnih trgovinah v tujini, kljub temu pa se 36 % slovenskih spletnih uporabnikov vsaj nekajkrat letno odloči za nakup v slovenskih spletnih trgovinah, kažejo podatki septembrske raziskave MOSS. Tujim spletnim trgovcem uspe privabiti 18% slovenske spletne populacije v starosti od 10 do 75 let.

Vir in članek v celoti: