Poziv za izdelavo pisnih prispevkov (call for papers) za objavo v reviji International Journal of Engineering and Industries (IJEI)

Portal elearningeuropa.info, ki je nastal na pobudo Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji, in sicer z namenom, da promovira vseživljenjsko učenje, je 18. oktobra 2010 izdal poziv za izdelavo pisnih prispevkov (call for papers) za objavo v reviji International Journal of Engineering and Industries (IJEI).

International Journal of Engineering and Industries (IJEI) je mednarodna revija, ki se osredotoča na raziskave in izkušnje, ki prispevajo k izboljšavam na področju tehnološkega razvoja.

Razpis objvaljamo, ker med objavami na elearningeuropa.info (in dosedanjim usmerjanjem nanjo in članke na podstraneh) najdemo številna razmišljanja in dobre prakse, ki so zanimive tudi v šolskih sistemih ali so vzete prav iz njih.

Več: