Usposabljanje svetovalcev vodstvu E-šolstvo – zahod

V sredo, 20. oktobra 2010, je bilo v Kranju izvedeno usposabljanje za svetovalce vodstvu in svetovanje v okviru projekta E-šolstvo za zahodno regijo. Predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport g. Janez Čač je udeležence seznanil  z novostmi pri informatizaciji VIZ v zvezi s strojno in programsko opremo.

V nadaljevanju je vodstvo projekta E-šolstvo predstavilo:

  • poklicni standard svetovalec/svetovalka vodstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov
  • nove storitve svetovanja za i-table in e-gradiva ter svetovanja in seminarji za glasbo in glasbene šole,
  • novo področje dela mobilne naprave,
  • smernice dela na portalu sio.si,
  • primere spletnih učilnic z e-gradivi.

Sledila je delavnica na temo izdelava razvojnega načrta šole za področje informatike.
Predstavljen je bil pogled ravnatelja na temo možnosti financiranja osnovnih in srednjih šol z razpravo.
Delovno srečanje se je zaključilo s predavanjem Usmerjanje in motivacija sodelavcev.