Internet in slovenski otroci

Mednarodna raziskava EU Kids Online II je pokazala, da nekaj več kot 74% slovenskih otrok uporablja internet vsak dan ali skoraj vsak dan. Uporaba se s starostjo povečuje. Otroci v povprečju na internetu preživijo 99 minut na dan. Tisti, stari od 9 do 10 let, na internetu preživijo približno 1 uro na dan. Skoraj 60% otrok internet uporablja v svoji sobi ali v katerem drugem zasebnem prostoru.

Pomenljivi so tisti deli raziskave, kjer se obnašanje na spletu dotika varnosti otrok (nekaj poudarkov):

  • 43% slovenskih otrok se je že kdaj sestalo z osebo, ki je predhodno niso poznali v živo.
  • 23% teh otrok se je v preteklem letu sestalo s 5 osebami ali več.
  • Najpogosteje so otroci osebe, s katerimi so se sestali, spoznali prek spletnih socialnih omrežji.
  • Nekateri otroci imajo s srečanji slabe izkušnje. 67% otrok je namreč povedalo, da jim je oseba, s katero so se srečali, rekla nekaj žaljivega ali bolečega,
  • Izkazalo se je, da večina staršev ni pretirano zaskrbljena glede otrokove uporabe interneta in možnosti, da tam z njim stik naveže neznanec.
  • Okoli 67% staršev se z otrokom pogovarja o tem, kaj le-ta počne na spletu. 59% staršev je v času, ko otrok uporablja internet, nekje v bližini, ob otroku v času uporabe sedi 22% staršev. Več kot polovica staršev je svojemu otroku svetovala, kako varno uporabljati internet in kako naj se obnaša do drugih ljudi na spletu.
  • Starši večinoma ne omejujejo otrokove aktivnosti na internetu.
  • Velika večina staršev ne uporablja zaščitnih mehanizmov.

Zapisan je le del raziskave, ki jo najdemo na spodnjih naslovih:

Poročilo (pdf, en)

Ključne ugotovitve (pdf, sl)

Vir: