Do zdravstvenih informacij prek mobilnika dostopa 17% uporabnikov v ZDA

Mobilno e-zdravje ali m-zdravje v ZDA postaja vse bolj razširjeno, predvsem med uporabniki mobilne telefonije v starosti od 18 do 29 let, piše Pew Internet.

V navedeni ciljni skupini je 29% tistih, ki do zdravstvenih informacij dostopajo prek mobilnega telefona, medtem ko na ravni vseh polnoletnih mobilnih uporabnikov ta delež znaša 17%.

Vir: RIS