Vabilo za izdelovalce učnih gradiv v letu 2010/11

Projekt MUNUS2 pomeni nadaljevanje projekta MUNUS, ki je bil usmerjen v pripravo novih izobraževalnih programov, v skladu s strateškimi usmeritvami Slovenije na področju znanstveno-tehnološkega, delovno organizacijskega pa tudi socialno-kulturnega razvoja. K izdelavi učnih gradiv v okviru projekta vabljeni vsi učitelji, ki izobražujejo za posamezna strokovna področja. Tako vabimo učitelje praktičnega in teoretičnega dela pouka, da skupaj pripravijo učno gradivo. Vabljeni tudi učitelji splošnih predmetov. 

Za posamezno strokovno področje načrtujemo izdelavo šestih učnih gradiv.
Eno učno gradivo naj bi obsegalo od 4 do 5 avtorskih pol. Vrednost ene avtorske pole znaša 420 € bruto. Izdelovalci učnih gradiv bodo plačani po avtorski pogodbi. 

Čas izdelave: julij 2011.

Vsi, ki bi radi sodelovali pri izdelavi učnih gradiv (ni pomembno za kateri letnik), izpolnite prijavnico za izdelavo učnih gradiv in jo posredujte na Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.

Vir in uradna stran: http://munus2.tsc.si/