Trgovci nelegalno programsko opremo tudi zaračunajo

Organizacija Business Software Alliance (BSA) je predstavila rezultate jesenskega preverjanja skrivnih nakupov (ang. Mystery Shopper), ki je vključevalo 221 trgovin. Kršitve so ugotovili v 46 trgovinah s tehničnimi izdelki. Pri BSA so z rezultati sicer zadovoljni, izstopa le podatek, da se je povečal delež tistih trgovin, kjer so ponudili namestitev nelegalne programske opreme in jo želeli kupcu tudi zaračunati.
Na letošnjem preverjanju, ki je potekalo septembra, je BSA z raziskavo zajela približno enako število malih, srednje velikih in velikih trgovcev s tehničnimi izdelki kot decembra 2009. Strokovno usposobljeni sodelavci organizacije so preverjali, ali prodajalci kupcem ponujajo legalno programsko opremo, kako dobro jo poznajo in ali svetujejo tudi nameščanje nelegalne opreme oziroma jim tako celo sami namestijo. Ugotovili so, da so trgovci legalno programsko opremo ponudili v 79,19 odstotka trgovin. Tokrat je bilo 20,81 odstotka trgovcev, ki so ponudili namestitev nelegalne programske opreme v trgovini oziroma svetovali kupcu naj poišče pomoč prijatelja oz. pridobi nelegalne programe prek spleta, kar je za polovico manj kot pri lanskoletnem preverjanju.
V BSA ugotavljajo, da se je v primerjavi z lanskoletno akcijo skrivnih nakupov povečal delež tistih, ki so ponudili namestitev nelegalne programske opreme v trgovini in to želeli tudi zaračunati. Takih je bilo pri tokratnem preverjanju 5,43 odstotka v primerjavi s 4,08 odstotka v decembru 2009.
Med trgovci, ki bi namestili nelegalno programsko opremo in to tudi zaračunali, prevladujejo mala in mikro podjetja. Tokrat ni bilo nobenega velikega trgovca, ki bi ponudil namestitev nelegalne programske opreme, temveč so v več primerih svetovali, naj si kupec sam pri prijatelju ali prek spleta zagotovi takšno opremo.
»Z bolj pogostim izvajanjem skrivnih nakupov ter s partnerskim programom ozaveščanja trgovcev in kupcev verjamem, da bomo postopno zmanjšali tudi delež tistih trgovcev, ki še vedno nameščajo nelegalno programsko opremo in to kupcem tudi zaračunavajo,« je dejal Rok Koren, pravni svetovalec organizacije BSA v Sloveniji.
Namen skrivnih nakupov in preverjanja trgovcev s tehničnimi izdelki je opozarjanje na škodljivost nelegalne programske opreme in pravne posledice. Te lahko zaradi uporabe doletijo tudi kupce. Kupci naj zato ob nakupu preverijo, da je programska oprema originalna in da je k njej priložena vsa pripadajoča dokumentacija in certifikati avtentičnosti ter kot taka tudi opredeljena na računu.

Vir:  BSA