Pri mrežnih incidentih je pravi naslov SI-CERT.

SI-CERT, slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih deluje v okviru javnega zavoda Arnes. Naloga centra je koordinacija razreševanja varnostnih incidentov v slovenskih omrežjih. Na Festivalu računalništva in sodobnih komunikacij (FRISK) v Murski Soboti so lahko obiskovalci, med katerimi je bilo veliko mladih, slišali, kako ravnati – ali bolje, kako ne ravnati, kako se zavarovati ter katere so najpogostejše pasti in prevare.