Pri katerem ponudniku “je doma” telefonska številka, ki se začne z 040, 041, 031, 070 …

Danes, ko lahko telefonske številke prenašamo s sabo, so začetne vrednosti (040, 041, 031, 070…) nekako izgubile pomen.

Na ponujenem portalu lahko preverjate možnosti prenosov, menda pa tudi, kje se telefonska številka res nahaja.

Pravilnosti nismo preverjali, pričakujemo pa vaš odziv.


Preverite na spletnem naslovu:
http://www.npch.si/