Projekt E-knjiga: Stisni roko v pest! – E-knjige imajo prostor na portalu SIO

Kot smo že najavili, je Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za osnovne šole pripravilo projekt namenjen učencem 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol, ki skladno s svojimi interesi izmed predlaganih vsebin sami izberejo eno pripovedno besedilo, eno pesemsko besedilo, si ogledajo en film in obiščejo spominsko obeležje, muzej ali pa gredo na kratko ekskurzijo. O vsem tem pišejo (tudi fotografirajo, snemajo …) prispevke v e-knjigo. Projekt se bo zaključil s prireditvijo, na kateri bodo izbrali najboljše e-knjige, njihove avtorje pa nagradili.

Namen tega projekta je tako spodbujati timsko in interdisciplinarno povezavo več predmetov: zgodovine, slovenščine, državljanske in domovinske vzgoje ter etike, tujega jezika ter računalništva (IKT) in s tem smiselno povezuje znanje različnih področij v kontekstu medpredmetnega povezovanja in razsežnosti, kot so: identiteta in kulturna raznolikost, sodelovanje v skupnosti, tehnologija in mediji, kreativnost in kritično razmišljanje.

Vsebinsko projekt ponuja možnosti za razumevanje izrazne, ustvarjalne in družbene enakovrednosti različnih, za ohranjanje narodne identitete pa tudi sooblikovanje samostojne osebnosti.

 

E-knjigo bodo sodelujoči lahko oddali do 15. 3. 2011  v spletno učilnico, ki je v ta namen postavljena na portalu SIO.si.

Povezave: