Projekt E-šolstvo

S projektom E-šolstvo je področje IKT še intenzivneje vstopilo v izobraževalni proces.

S pomočjo izobraževanj in usposabljanj v okviru projekta E-šolstvo IKT opismenjevanje poteka učinkoviteje, kar dokazuje visoka udeležba strokovnih delavcev VIZ na seminarjih.

V minulem mesecu se je izobraževalo več kot 1000 posameznikov. Največ interesa se je pokazalo za vsebine interaktivnega in dinamičnega pouka z i-tablo, sodelovalnega dela v spletni učilnici Moodle in spletne predstavitve VIZ. Visoka udeležba strokovnih delavcev nakazuje, da se tudi v našem prostoru dogajajo premiki. V učni načrt se postopoma vnašajo inovacije, ki koristijo prihajajočim generacijam in jim omogočajo interaktiven sodoben pouk.