Evropski otroci na netu

Informacijski pooblaščenec je objavil obsežno raziskavo o uporabi interneta med mladimi od 9 do 16 let, ki je izšla v okviru programa Evropske komisije za varnejši internet.

V raziskava EU Kids Online je bilo vključenih veliko število otrok med 9 in 16 letom iz države Evropske unije. Namen raziskave je bil preučiti različna tveganja, ki na svetovnem spletu prežijo na mlade.

V raziskavi so se osredotočili na tveganja kot so pornografija, ustrahovanje, prejemanje sporočil s spolno vsebino, srečevanje v živo z ljudmi, ki so jih spoznali preko interneta, potencialno škodljive uporabniške vsebine in zlorabo osebnih podatkov.

Mnogo podatkov iz te študije se nanaša na uporabo spletnih družabnih omrežij, saj ima v povprečju kar 57 % evropskih otrok, ki uporabljajo internet, svoj profil na enem od družabnih omrežij. Slovenski otroci so se pri tem uvrstili zelo visoko, saj so se med 23 državami EU uvrstili na 2. mesto (za nizozemskimi) – svoj profil ima 76 % otrok med 9 in 16 letom. Slovenski otroci na dan preživijo na internetu približno 99 minut, 74 % slovenskih otrok pa uporablja internet vsak dan ali skoraj vsak dan.

Več infortmacij je dostopnih na: http://www.ip-rs.si.