Sloop2desc – uvajanje inovativnih strategij e-učenja, izmenjava prosto dostopnih učnih virov in gradiv, nudenje pomoči učiteljem

Projekt SLOOP2desc predstavlja prenos in razširitev rezultatov predhodnega projekta “SLOOP: Sharing Learning Objects in an Open Perspective” – Izmenjava prosto dostopnih učnih gradiv.

Projekt je usmerjen v uvajanje inovativnih strategij e-učenja, ki so zasnovane na izmenjavi prosto dostopnih učnih virov in gradiv.  Ključni cilj projekta je nudenje pomoči učiteljem poklicnih in strokovnih šol pri učinkovitem uvajanju novih izobraževalnih programov, ki temeljijo na učnih dosežkih in kompetencah v učno prakso.

Projekt je osredotočen na Evropski okvir poklicnih kvalifikacij – European Qualification Framework (EQF), ki se v Sloveniji šele uveljavlja. Evropski okvir poklicnih kvalifikacij sta sprejela Evropski parlament in Svet, da bi  se uveljavili v evropskem prostoru   enotni splošni kriteriji za primerjavo sistemov poklicnih kvalifikacij in kompetenc, razvitih in sprejetih v državah članicah EU.

Projekt je  namenjen  učiteljem poklicnega in strokovnega izobraževanja, podjetjem in inštitucijam, ki zaposlujejo ustrezne poklicne profile in posredno tudi dijakom teh šol.

Vir in uradna spletna stran: