Mednarodni Milenijski mladinski tabor 2011 (Millenium Youth Camp, Finska) – prijave do 15. decembra 2010

Mednarodni Milenijski mladinski tabor 2011 (Millenium Youth Camp) je gotovo izkušnja, dobrodošla vsakemu mlademu, ki se želi spoznati z znanstvenim in razvojnim delom.

Mladi imajo ključno vlogo pri reševanju globalnih izzivov v prihodnosti. Cilj mednarodnega Milenijskega mladinskega tabora (MY Cmp) je najti mlade ljudi, ki jih zanimajo matematika, naravoslovje in tehnologija, ter jim pomagati pri začetku kariere na teh področjih. MY Camp si prizadeva tudi za dvigovanje zavesti o izobraževalnih in zaposlitvenih možnostih na Finskem ter promovira Milenijsko nagrado na področju tehnologije (Millennium Technology Prize), ki je finski poklon razvijalcem tehnoloških inovacij, ki olajšajo življenje in ki jo podeljuje Tehnološka Akademija na Finskem (Technology Academy Finland).

My Camp je izviren način, kako mladim ponuditi pregled nad finskim strokovnim znanjem in izkušnjami ter vrhunskimi raziskavami na področju naravoslovja, matematike in tehnologije.

MY Camp je za vse udeležence brezplačen. Glavna organizatorja sta Tehnološka Akademija na Finskem in Finski naravoslovni izobraževalni center LUMA (Finnish Science Education Centre LUMA).

MY Camp 2011 bo potekal od sobote 11. junija do petka 17. junija 2011. Prijavijo se lahko vsi mladi, ki so bili rojeni med leti 1992 in 1995.

Prijava je možna od 15. oktobra do 15. decembra 2010.

Glave teme tabora v letu 2011 bodo:

  • podnebne srpemembe
  • obnovljivi naravni viri in energija
  • voda
  • IKT (informacijska in komunikacijska tehnologija) in digitalizacija
  • uporabna matematika

Dodatne informacije v slovenskem jeziku:

Spletna stran Milenijskega mladinskega tabora:

Obiščite jih na Facebooku: