Usposabljanje novih sodelavcev projekta E-šolstvo

Na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru je sredi novembra 2010 potekalo prvo usposabljanje novih sodelavcev projekta E-šolstvo.

Program usposabljanja je obsegal:

  • splošno predstavitev projekta,
  • predstavitev strukture projekta,
  • razvojno naravnanost projekta,
  • informacijski sistem za vodenje in spremljanje projekta,
  • načine in metode dela,
  • seznanitev z dosedanjimi aktivnostmi in kazalniki,
  • sodelovalno delo v spletni učilnici.

Po uvodnem skupnem delu so se udeleženci v skupinah lotili usposabljanja za sodelovalno delo v spletnih učilnicah, ki se bo od doma nadaljevalo še  v naslednjih tednih.

Vsi novi sodelavci se ob vključitvi v projekt udeležijo dveh usposabljanj, ki sta potrebni za kakovostno opravljanje dela. Torej jih eno še čaka, njihovo zagnanost pa si lahko pogledamo na nekaj fotografijah.