Internet in slovenska država 2009

Projekt RIS je opravil raziskavo o vlogi slovenske države pri razvoju interneta, ki temelji na telefonski anketi med gospodinjstvi s fiksnim telefonskim priključkom, izvedeni v decembru 2009 na reprezentativnem vzorcu 607 posameznikov od 10 do 75 let.

V primerjavi s prejšnjimi leti (večina meritev se ponavlja že od leta 2001) ni večjih razlik, saj je polovica vprašanih mnenja, da je slovenska država dobro poskrbela za razvoj interneta. Prepoznavnost Direktorata za informacijsko družbo je stabilna, a se kaže rahel trend padanja prepoznavnosti.

Vir in članek v celoti: