Srednje-evropsko tekmovanje v programiranju – dobra slovenska udeležba

Med  19. in  21. novembrom  je bilo na Univerzi v  Wroclawu srednje-evropsko  regijsko tekmovanje  v  programiranju CERC (Central European Regional Contest,), ki ga organizora osrednja strokovna organizacija s področja računalništva in informatike ACM.

Vse slovenske  ekipe so  se letos zelo  dobro odrezale v  primerjavi s predhodnimi rezultati. Tako se je naša najmlajša Univerza na Primorskem prvič uspela uvrstiti med prejemnike točk.

Ekipi z  Univerze v Ljubljani sta zasedli 18. in 19. mesto. Med  prvimi sedemnajstimi univerzami je bilo po pet ekip z Univerze v Varšavi in z Jagelonske  univerze v Krakowu, tri ekipe z Univerze v Wroclawu ter ekipa z AGH univerze za znanost in tehnologijo v Krakowu.

Ekipe teh univerz se že vsa leta uvrščajo med vodilne tudi v svetovnem merilu in imajo bogato tradicijo kvalitetnih študentskih tekmovanj in programiranja.

Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko