Učiteljska.net

Učiteljska.net je brezplačna zbirka gradiv in povezav, namenjena osnovnošolskim učiteljem. Nudijo že skoraj 4000 prispevkov, ki jih je prispevalo več kot 670 avtorjev. Na Učiteljski.net je tudi forum. Ustanoviteljica Učiteljske.net je Nataša Holy, tehnični skrbnik pa Janez Šinkovec.