V Beogradu Forum o raziskavah in inovacijah na področju IKT za države zahodnega Balkana

V Beogradu je 30. novembra 2010 Forum o raziskavah in inovacijah na področju IKT za države zahodnega Balkana. Forum organizira Evropska komisija (DG INFSO) v sodelovanju s srbsko vlado. Namen ministrskega srečanja je poglobiti sodelovanje med Evropsko unijo in državami zahodnega Balkana na področju raziskovanja in tehnološkega razvoja, ki ga omogoča pridruženo članstvo držav te regije v 7. okvirnem programu za raziskave in tehnološki razvoj. Na srečanju naj bi sprejeli politični dogovor in usmeritve glede specifičnih koordinacijskih mehanizmov, ki bi v največji meri zagotavljali možnost koriščenja teh potencialov. Slovenija na forumu sodeluje kot država, ki lahko svoje uspešne izkušnje  posreduje državam te regije, zastopal pa jo bo državni sekretar na MVZT,  dr. József Györkös.


Povezave: