Uporaba informacijsko – komunikacijske tehnologije v podjetjih – Slovenija 2010

Statistični urad RS je objavil, da je januarja 2010 pri svojem delu vsaj enkrat na teden uporabljalo računalnik 52 % zaposlenih oseb. Pogostejša je uporaba interneta v storitvenih dejavnostih.

Več naslovov iz objave podatkov raziskave:

  • Pol zaposlenih oseb pri svojem delu uporabljalo računalnik.
  • Pogosta uporaba lokalnih računalniških omrežij.
  • Širokopasovni dostop do interneta pogostejši v podjetjih v storitvenih dejavnostih.
  • Število prejetih naročil ali rezervacij večje v storitvenih dejavnostih; delež ustvarjenega prometa prek računalniških omrežij skoraj enak v storitvenih in proizvodnih dejavnostih.
  • Podjetja v storitvenih dejavnostih pogosteje nabavljajo prek računalniške izmenjave podatkov in prek spletnih strani.
  • Samodejna elektronska izmenjava najpogosteje uporabljena za pošiljanje ali prejemanje informacij javne uprave.
  • Skoraj tri četrt podjetij iz finančnega sektorja imelo izdelano formalno strategijo za varno uporabo IKT.

Vir/povezava: Statistični urad RS