Sistory – “digitalna zgodovina” Slovenije

S procesom digitalizacije slovenskih zgodovinskih virov in literature ter s prenosom vsebin na svetovni splet želimo omogočiti lažjo in celovitejšo dostopnost javnosti.

SIstory je izobraževalni in raziskovalni portal slovenskega zgodovinopisja. S prenosom starejših ali sodobnih dokumentiranih izdaj v novo medijsko in tehnološko obliko zgodovinskemu znanju in izkušnjam v obliki znanstvenih razprav, člankov, recenzij, poročil, zbranih in izdanih sekundarnih ter primarnih virov ter monografij podaljšamo relevantnost.

Portal SIstory je namenjen zgodovinopisju kot celoti, saj oblikovanje digitalizirane podatkovne zbirke historiografske literature in virov pomeni vzpostavljanje informacijske baze s širokim naborom vsebin.

Vabljeni vsi – raziskovalci, profesorji, študenti ali radovedneži k sodelovanju; širjenju vsebin, razvijanju novih idej in razreševanju dilem.

Vir in povezava: