Vrtec Mavrica v Brežicah in sodelovanje v projektu E-šolstvo

Storitev projekta e-šolstvo so veseli tudi v vrtcih. Tako so se tudi v vrtcu Mavrica v Brežicah prijavili v projekt e-šolstvo, s pomočjo svetovalca določili prednostne naloge, zaprosili za GVS na Arnesu, s pomočjo tehničnega svetovalca so pripravili portal, udeležili so se seminarja Spletna predstavitev VIZ, ki je bil na prenosnikih in z brezžičnim omrežjem izveden kar v zbornici njihovega vrtca. Sedaj pa so v obliki objav na portalu vidni že tudi rezultati njihovega dela. Le tako naprej!

Povezava: Vrtec Mavrica Brežice