Konferenca Media & Learning 2010

Konference Media & Learning 2010 je potekala 25. in 26. novembra 2010 v Bruslju. Namenjena je bila strokovnim  delavcem, ki ustvarjajo nacionalno politiko izobraževanja, učiteljem, mentorjem  in vsem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Glavni namen konference je bil opredelitev politike in pobud za uporabo digitalnih medijev na vseh ravneh izobraževanja ter prikaz najboljših primerov dobre prakse  uporabe medijev na področju izobraževanja. Niz predavanj na konferenci je poudarjal razvoj otrokove individualnosti, zdrave kritičnosti in vzgojo za demokracijo in solidarnost tako v službi kot doma.

 Na konferenci se je razpravljalo o:

  • nujnost vključevanja digitalne in medijske pismenosti v širšem kontekstu ustvarjalnosti in inovativnosti v vse ravni izobraževanja,  
  • spodbujanju uporabe digitalnih medijev pri pouku,
  • kako najbolje prepričati interesne skupine o pomenu vključevanja digitalnih in medijskih spretnosti v poučevanje in učenje tako za učitelje kot za učence na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja,
  • kako obstoječe zbirke učnih gradiv dopolniti z avdio in video posnetki jih na ta način narediti bolj učinkovite,
  • spodbujanje mladih k ustvarjanju lastnih medijev s pomočjo katerih učijo sebe in svoje vrstnike,
  • spodbujanju izmenjave e-gradiv med učitelji in med učenci,
  • povezovanju  z organizacijami (televizija, knjižnice, arhivi), ki že razpolagajo z izobraževalnimi vsebinami in uporabna teh vsebin pri izobraževanju.

Konferenca je doživela vrhunec s podelitvijo nagrad najboljših primerov uporabe pedagoško medijsko bogatih učnih gradiv Medea 2010. Cilj nagrad MEDEA je spodbujati inovacije in dobre prakse pri uporabi medijev (avdio, video, grafike in animiranih filmov), v izobraževanju.

Vir:

Media&Leraning