Usposabljanje za sodelovalno delo s pomočjo učnih krogov – prijavite se lahko do 10. decembra

Bliža se zanimivo in koristno usposabljanje  na temo vključevanja sodelovalnega učenja v projektih na daljavo z uporabo IKT pri rednem pouk. Usposabljanje izvaja priznani mednarodni strokovnjak s področja IKT Bob Hofman, glavni koordinator Global Teenager Project in letošnji nagrajenec za inovativno šolstvo v EU, v sodelovanju z Darjo Žnidaršič, slovensko koordinatorico za GTP, članico področja Sodelovalni projekti na daljavo in angleščina
ter članico odbora iEARN Slovenija

Usposabljanje bo v ESIC KRANJ, Kidričeva 65, 4000 Kranj.

Na voljo sta dva termina:

 • četrtek,16.12.2010 od  14.00 do 20.00 ure,
 • petek, 17.12.2010 od  14.00 do 20.00 ure.


Vsak udeleženec izbere en termin.
Zaradi omejitve števila udeležencev si organizator pridržuje pravico usklajevanja števila udeležencev v obeh terminih.

Namen usposabljanja:

 • priprava učiteljev na kvalitetno sodelovanje v GTP učnih krogih,
 • seznanitev učiteljev s konceptom učnih krogov, ki jih bodo tudi preizkusili,
 • širitev GTP projekta v Sloveniji,
 • priprava za razvoj slovenskih učnih krogov.


Program usposabljanja:

 • 14.00 do 14.30 prihod udeležencev
 • 14.30 do 15.30 predstavitev GTP projekta in metodologije učnih krogov
 • 15.30 do 15.45 odmor
 • 15.45 do 17.00 metodologija učnih krogov; delavnica simulacije učnih krogov
 • 17.00 do 17.15 odmor
 • 17.15 do 18.45 metodologija učnih krogov in kvaliteta; delavnica
 • 18.45 do 19.00 odmor
 • 19.00 do 20.00 evalvacija in načrtovanje dela v prihodnosti


Prijave:
Prednost pri prijavi imajo člani področij sodelovalni projekti na daljavo in tuji jeziki.
Prijave sprejemamo do 10.12.2010 do polnoči na naslov darja.znidarsic@guest.arnes.si.

V prijavi navedete:

 • ime in priimek,
 • ustanovo,
 • e-poštni naslov za obveščanje,
 • članstvo v področjih v e-šolstvu,
 • izbrani termin usposabljanja.