Festival primerov dobrih praks

V sredo, 8.12. 2010, ob 10.00 Biotehniški center Naklo organizira promocijski dogodek v okviru projekta Šola za življenje in razvoj – Festival primerov dobrih praks, v okviru projekta: Biotehniška področja, Šole za življenje in razvoj.

Vabljeni na ogled primerov dobrih praks, medpremetnega povezovanja in predstavitev drugačnih učnih situacij. Bo zanimivo in poučno.

Festival je nastal za promocijo poklicev na biotehniških področjih in je delno sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskih socialnih skladov.

Dogodek bo možno spremljati v živo (navodila)

Vir: Arnes