SELEAG – SErious LeArning Games – “resne izobraževalne igre”

Pedagoška fakulteta Univerze Ljubljana sodeluje v projektu SELEAG (SErious LeArning Games) v programu COMENIUS, ki ga izvajajo v sodelovanju s šestimi univerzami iz petih evropskih držav.

Ker razvijajo izobraževalno igro s temami iz zgodovine, so k sodelovanju povabili tudi strokovnjakinjo  s področja didaktike zgodovine z Zavoda za šolstvo RS go. Brodnik, sodelujejo pa tudi učitelji zgodovine iz slovenskih šol.

Cilj projekta SELEAG je vrednotenje uporabe izobraževalnih iger pri učenju zgodovine, kulture in družbenih odnosov. V okviru projekta bodo razvili razširljivo, večjezično, sodelovalno okolje za igro, ki bo omogočalo pridobivanje in skupno uporabo znanja zgodovine evropskih regij.

Domača stran projekta:

Related Files