Pogled v projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc

Na Ministrstvu za šolstvo in šport je bila predstavitev projekta ESS ‘Razvoj naravoslovnih kompetenc’. Namen projekta, ki je financiran iz sredstev evropskih strukturnih skladov in Ministrstva za šolstvo in šport, je izboljšati naravoslovno pismenost in s tem približati naravoslovje širši množici. Predstavitev je bila namenjena vsem strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja, zlasti naravoslovja.