IKT kompetence učiteljev

V Parizu je v začetku decembra potekala delavnica o IKT kompetencah učiteljev: Developing the Knowledge Deepening Strand. Na njej so se zbrali mednarodni strokovnjaki na področju IKT v izobraževanju, da bi razvili predmetnike in merila uspešnosti za UNESCOv projekt ICT-Competency Framework for Teachers.

Vir: