Seminar za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, učitelje slovenščine v Evropskih šolah in za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine na daljavo

Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo med 28. in 30. decembrom 2010 organizirata seminar za učitelje in učiteljice slovenščine v Evropskih šolah, za učiteljice slovenščine za Slovence po svetu na daljavo  ter za učitelje in učiteljice dopolnilnega pouka slovenščine v Avstriji, na Češkem, v Belgiji, Franciji, na Nizozemskem, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Nemčiji, Srbiji in v Švici.

Dopolnilni pouk slovenščine na daljavo Ministrstvo za šolstvo in šport omogoča tistim otrokom slovenskega rodu po svetu, ki živijo v mestih, kjer ni učitelja slovenščine. Pouk v spletnih učilnicah vodijo učiteljice slovenščine v Sloveniji.

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport