EU zaostaja pri vlaganjih v zmogljivo širokopasovno infrastrukturo

Internet redno uporablja 60% prebivalstva Evropske unije, medtem ko širokopasovni dostop uporablja 56% gospodinjstev in 83% podjetij, kažejo rezultati poročila o digitalni konkurenčnosti EU, ki ga je naročila Evropska komisija.

K družbenim in gospodarskim spremembam v EU je prispeval predvsem razmah širokopasovnega dostopa. Penetracija le-tega je v letu 2010 dosegla 24,8%, kar je 2,3 odstotne točke več kot leta 2009. Velika večina (80%) fiksnih širokopasovnih povezav sicer presega hitrosti 2Mbit/s, vendar delež visoko zmogljivih povezav s hitrostmi nad 10Mbit/s znaša le 18%.

Vir: RIS