Oddaja prispevkov za SIRikt še do 10. januarja 2011

Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT – SIRikt 2011 je odmeven dogodek o uporabi IKT v vzgoji in izobraževanju.

Na njej se srečujejo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, laboranti, ravnatelji, informatiki, računalnikarji, visokošolski učitelji, knjižničarji, učenci, dijaki, študenti in drugi uporabniki IKT.

Ne pozabimo, da je rok za oddajo prispevkov 10. januar 2011.

Povezave: