Začetek dobrega dela potrebuje dobro motivacijo

Pri poučevanju naravoslovnih predmetov in tudi nasploh je pomembna digitalna spretnost. Zanjo morajo biti motivirani učenci in učitelji. Današnji mladi so rojeni v dobi modernih tehnologij, kar pomeni, da jim to ne bi smelo predstavljati težav. Kako je torej z motivacijo?