Računalniški slovarček

V angleško-slovenskem in slovensko-angleškem računalniškem slovarčku najdemo številna gesla s področja računalništva.

V bazi je bilo decembra 2010 11480 gesel, ki so bila prikazana 2631423 krat, uporabniki pa so opravili 160135 iskanj.

Če menite, da je prevod iskanega gesla neustrezen ali pomanjkljiv, ga lahko dopolnite in popravite. Spremembe bodo pregledali in pretehtali uredniki.

Na spletni strani Računalniškega slovarčka najdemo zapis, da izdaja prvega Računalniškega slovarčka sega v leto 1985, od tedaj pa je doživel več ponatisov in popravljenih izdaj. Ob ponovni izdaji leta 1991 so se uredniki odločili za popolno odprtost, kar pomeni, da je lahko pri nastajanju slovarčka sodeloval vsakdo. Slovarček v tem duhu nadaljuje svoje poslanstvo in tako smo priča spletni izdaji računalniškega slovarčka. Namen je doseči še večji krog uporabnikov in omogočiti enostavnejše sodelovanje pri oblikovanju slovarčka.

Prevajanje in odločanje o izrazih temelji predvsem na demokratični odprtosti in usklajenem popravljanju. Po drugi strani pa se strogo držimo strokovnih napotkov slavistov in specializiranih strokovnjakov.

Povezava: