Tudi z videokonferenčnimi srečanji skozi projekt

Dijaki Gimnazije Ledina, Gimnazije Novo Mesto, Gimnazije Bežigrad in Gimnazije Brežice so imeli 17. decembra 2010 v okviru projekta "Oh, OH Alkohol" zadnje srečanje. Tokrat so na Gimnaziji Ledina gostili tudi zunanje goste in strokovnjake (Kemijski inštitut, Policija, …), ki so predstavili z alkoholom povezana dejstva iz njihovega strokovnega področja. (posnetek, spletna učilnica)

Sodelujoče gimnazije so tekom projekta organizirale štiri videokonferenčna srečanja, kjer so iz različnih zornih kotov osvetlili problematiko alkohola. S pomočjo videokonferenčne tehnologije so imeli dijaki možnost spoznati kako o tej tematiki razmišljajo njihovi kolegi iz drugega konca Slovenije.

1. srečanje, 2. srečanje, 3. srečanje

Vir: Arnes