8. festival animiranih filmov v okolju PowerPoint za OŠ na državnem nivoju

OŠ Vižmarje Brod že vrsto let sodeluje na področju multimedije v okolju MS PowerPoint. V letih od 2004 do 2010 smo v sodelovanju s firmo Microsoft Slovenija in v zadnjem letu tudi s firmo SRC izpeljali že sedem festivalov animiranih filmov v okolju PowerPoint na šolskem, državnem in prva tri leta tudi na mednarodnem nivoju.

Letošnje državno tekmovanje bo potekalo:
v četrtek, 14.4.2011,
na OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana

Pričetek tekmovanja bo ob 14.00 v avli šole. Konec tekmovanja bo predvidoma ob 18.00.

  • Na državno tekmovanje lahko šole prijavijo največ tri animacije za vsako kategorijo.

Sodelujoči učenci in učenke osnovnih šol so v projektu razvrščeni v tri kategorije:

  • 1. kategorija: učenci in učenke od prvega do četrtega razreda,
  • 2. kategorija: učenci in učenke od petega do sedmega razreda in
  • 3. kategorija: učenci in učenke osmega in devetega razreda.

Učenci morajo izdelati filmsko predlogo (1 x A4 format) – scenarij v urejevalniku besedil  MS Word in PowerPoint predstavitev.

Prijava

Filmsko animacijo s prijavnico pošljite po pošti do petka, 1. aprila 2011, na:

  • zgoščenki (vsaka animacija posebej) ali
  • USB ključku na OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana

Prosimo, da preverite nemoteno delovanje zgoščenk.
Preko elektronske pošte ne sprejemamo izdelkov filmskih animacij.

Potek tekmovanja:
nagovor ravnateljice, organizatorja ter predstavnikov sponzorjev – donatorjev, uvodne animacije, predstavitve PP izdelkov, podelitev praktičnih nagrad in diplom ter zaključna slovesnost.

Kriteriji ocenjevanja:

  • 50%    ustvarjalnost = kreativnost
  • 30%    izvedba = kakovost, izbrani gradniki, zahtevnost (obvladovanje orodja)
  • 20%    oblikovanje = privlačnost, barve, kompozicija (oblikovno – estetski videz)

Dolžina filmske animacije se omeji na največ 6 minut.

Informacije dobite pri organizatorki tekmovanja Barbari Purkat na telefonu 041/528-645 ali 01 583 92 09 ali na elektronskem naslovu:
barbara.purkat@guest.arnes.si
maja.strohsack@guest.arnes.si

Ter na spletni strani organizatorja.