Bliža se rok za oddajo prispevkov za najboljši eTwinning video

Sodelujte v natečaju za najboljši eTwinning video posnetek in se potegujte za zanimive nagrade!

V sklopu praznovanja 5. obletnice akcije eTwinning in jesenske eTwinning promocijske kampanije Nacionalna svetovalna služba (NSS) objavlja natečaj za najboljši "eTwinning video".

Tema natečaja je poljubna. Pri nastajanju videa naj vam bo vodilo promocija akcije eTwinning.

Kdo lahko sodeluje?
Video prispevke lahko pošljejo vsi, ki  sodelujejo v akciji eTwinning.

Ocenjevalne kategorije?

Prispeli video posnetki bodo ocenjeni v 3 starostnih kategorijah:

  • 04 – 11 let
  • 12 – 15 let
  • 16 – 19 let

Video posnetke bomo znotraj vsake kategorije ocenili glede na sporočilnost in kreativnost. Video naj ne bo daljši od 3 minut.
Ne pozabite poslati podatke za katero tekmovalno kategorijo kandidirate, kdo je sodeloval pri nastanku video posnetka in ime šole.

Izdelke pošljite do 10.1.2011 na elektronski naslov etwinning@cmepius.si ali po pošti na CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana (na prenosnih nosilcih za podatke). S pripisom "Za eTwinning video natečaj".

Ne pozabite poslati tudi podatke za katero tekmovalno kategorijo kandidirate, kdo je sodeloval pri nastanku video posnetka in ime šole.

Več informacij o natečaju najdete na spletnih straneh.

Vir: http://www.cmepius.si/etwinning/natecaj.aspx