Pogled na tuje – do zdravstvenih informacij na internetu dostopa 80% ameriških uporabnikov

Med posamezniki s kroničnimi boleznimi najdemo podpovprečni delež uporabnikov interneta, v raziskavi ugotavlja Pew Internet. V ZDA ima dostop do interneta 75% polnoletnih oseb. Med ljudmi s kroničnimi boleznimi ta delež znaša 62%, med posamezniki, ki ne trpijo za kroničnimi obolenji, pa 81%.

Internet za iskanje zdravstvenih informacij uporablja 80% ameriških uporabnikov interneta. Med internetnimi aktivnostmi ljudi s kroničnimi obolenji izstopata bloganje in sodelovanje v spletnih razpravah o zdravju.

Posamezniki s kroničnimi boleznimi zdravstveno pomoč in nasvete sicer poiščejo predvsem z obiski pri zdravstvenih strokovnjakih, ostali pa zdravstvene informacije v večji meri iščejo na internetu.

Vir: RIS