Redno srečanje svetovalcev vodstvu šol in tehnične pomoči

Svetovalce vodstvu šol in odgovorne za tehnično pomoč obvezuje kvalitetno izvajanje storitev, do katerih so upravičeni izobraževalni zavodi, ki so priključeni v projekt E-šolstvo.

Zato se svetovalci usposabljajo na rednih srečanjih, kakršno je bilo 5. januarja 2011 na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru.

Takrat so se posvetili načrtu informatizacije in pogledu ravnatelja na delo svetovalca, primerjali so storitve v oblaku, ki jih ponujata Microsoft in Google, seznanili so se z novostmi informacijskega sistema Odos za spremljanje izvajanja, z didaktičnim svetovanjem »uporaba e-gradiv«, ter z razpisi za zavode.

Vzporedno z uradnim delom predavanj in delavnic je tekla tudi izmenjava praktičnih izkušenj.