Socialna omrežja uporablja 83% Američanov od 18-33 let

Američani v starosti od 18 do 33 let v primerjavi s starejšimi generacijami za dostop do interneta v večji meri uporabljajo prenosni računalnik ali mobilni telefon, v raziskavi ugotavlja Pew Internet. Medtem ko brezžični dostop uporablja 59% vseh polnoletnih Američanov, ta delež v starostni skupini od 18-33 let znaša 82%, med posamezniki od 65 do 73 let pa le 33%.

Med starostnimi skupinami obstajajo tudi določene razlike glede rabe internetnih storitev. Med posamezniki v starosti od 18 do 33 let v primerjavi s starejšimi generacijami najdemo večji delež tistih, ki uporabljajo spletna socialna omrežja, takojšnje sporočanje, spletne oglasnike, virtualne svetove, poslušajo glasbo prek spleta, igrajo spletne igre ter berejo bloge.

Med zanimivosti spada ugotovitev, da blog piše le pol toliko najstnikov kot leta 2006. Bloganje je glede na leto 2006 nekoliko upadlo tudi v starostni skupini od 18 do 33 let. Eden od dejavnikov, ki bi lahko prispeval k temu, je razmah spletnih socialnih omrežij.

Vir: RIS