Rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami infoservisa Eurodesk Slovenija, najboljše je obveščanje preko elektronske pošte

Ob koncu leta smo na Eurodesk Slovenija izvedli kratko anketo o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami Eurodeska. Predstavljamo vam kratke rezultate ankete.

Na anketni vprašalnik so se večinoma odzvali mladinski delavci, mladinski informatorji in svetovalni delavci. 47 % se jih je s svojim vprašanjem že obrnilo na Eurodesk, vsem pa je bil odgovor v pomoč.

Večini se zdi najboljši način podajanja informacij obveščanje preko elektronske pošte, sledijo pa obveščanje preko različnih aktivnosti (delavnice, natečaji), odgovori na konkretna povpraševanja, informiranje preko Facebooka in preko tiskanih novic.

39 % sodelujočih pri anketi je Eurodeskove informacije posredovalo naprej ustno, 36 % jih je novice objavilo na spletni strani, 17 % jih je objavilo v tiskani obliki, 9 % sodelujočih pa Eurodeskovih informacij še ni posredovalo naprej.

Večina sodelujočih je kot najpomembnejše področje Eurodeskovih informacij navedlo informacije o razpisih in natečajih za mlade. Sodelujočim se zdijo pomembne tudi informacije o programih in strukturah, ki ponujajo sofinanciranje za organizacije, publikacijah in poročilih, o mladih v EU in dogodkih in konferencah na EU ravni.

Najbolj priljubljena Eurodeskova storitev so tedenske elektronske novice za mlade, pa tudi aktualne novice in razpisi, ki jih Eurodesk Slovenija objavlja na svoji spletni strani.

Povprečna ocena delovanja Eurodeska Slovenija je po mnenju uporabnikov 3, 85.

Vsem, ki so sodelovali pri anketi se zahvaljujemo za odziv in posredovana mnenja o delovanju Eurodeska, ki jih bomo poskušali čimbolj upoštevati.

Vir: Eurodesk Slovenija