Razvoj šolstva tudi skozi projekte

Številni projekti bogatijo slovensko šolstvo in njegov razvoj, odkar se znotraj modernih tehnologij pojavljajo računalniki. Kako se razlikujejo projekti in kakšno je njihovo poslanstvo? Kaj in koliko učitelji dobijo iz njih?