Argumenti za e-portfolije in proti njim v usposabljanju bodočih učiteljev

O uporabi IKT za dosego boljšega učenja in poučevanja se je veliko razpravljalo. S pojavom digitalnih orodij in tehnologij je za novo kvalificirane učitelje postalo bistvenega pomena, da obvladajo učinkovito uporabo tehnologije v izobraževanju.

Pobuda za e-portfolije je pokazala, da študenti lahko shranijo svoje delo, vpišejo svoje dosežke, imajo dostop do študijskih urnikov, do osebnih digitalnih virov in v spletnem učnem prostoru lahko sodelujejo z drugimi študenti. Če se e-portfolij uporablja učinkovito, lahko izboljša digitalne veščine študentov, učitelji pa z njegovo pomočjo lahko izvedo več o znanju in potrebah svojih učencev.

Namen tega članka je proučiti dobre in slabe strani e-portfolijev v usposabljanju bodočih učiteljev, da bi tako podprli proces osebnega razvoja študentov pedagoških smeri v visokem šolstvu. Sistem e-portfolijev, vstavljen v kurikul, bi lahko podprl napredovanje študentov pri študiju za učitelje angleščine kot tujega jezika, pomagal bi jim postati učinkoviti uporabniki IKT in povečal njihove zaposlitvene možnosti. V postopku implementacije e-portfolijev pa vendar naletimo tudi na nekaj pedagoških in tehničnih neugodnosti, če ključnih strategij skrbno ne implementiramo.

Članek v celoti: elearningpapers