Bett – zanimivosti, ki niso šle mimo nas

Nedavnega sejma Bett v Londonu so se udeležili tudi nekateri sodelavci v projektu E-šolstvo. Vsakomur je padla v oči kakšna druga novost ali predstavitev. Roberta Gajška, ravnatelja Osnovne šole Hruševec – Šentjur je pritegnilo tole:

  • Interaktivne table zamenjujejo interaktivni projektorji.
  • Veliko učnih gradiv poslej v 3D tehnologiji. 3D animacije (projektorji ali zasloni s 3D očali).
  • Prihajajo veliki zasloni na dotik, prilagojeni za delo z mlajšimi učenci.
  • Način uporabe videa pri pouku. Učitelj posname eksperiment, recimo nihanje sestavljenega nihala. Programska oprema pa iz premikov nihal izračuna elemente kot so: pot, hitrost, pospešek in riše tudi grafe. Več na  http://www.webcamlaboratory.com/sixfunction.html.
  • V uporabo prihaja prilagoditvena oprema za posebne potrebe.
  • Veliko je dovolj poceni učil, vezanih na IKT, merilnikov za potrebe fizike, kemije, biologije.
  • Robotika je v osnovni šoli zelo primerna za izvajanje izbirnega predmeta. Posebej je izstopala oprema podjetja Lego.
  • Zanimiva je izdelava animacij v šoli, še posebej na razredni stopnji.

Dodajamo, da je posebej zanimivo, kadar lahko te IKT dosežke vidimo v uporabi, kar sejem Bett v veliki meri omogoča.

Povezava: BETT